Wykonanie testu

Wykonanie testu

Climea test menopauzalny jest prostym testem płytkowym do samodzielnego wykonania. Sposób wykonania testu przypomina przeprowadzanie testu ciążowego.

Budowa testu

Do przeprowadzenia testu najlepiej wykorzystać pierwszy poranny mocz, ponieważ zawiera największą ilość hormonu FSH. Wykonując test później można uzyskać fałszywy negatywny wynik ze względu na niższą zawartość FSH w moczu. Przeprowadzając test rano należy unikać przyjmowania dużej ilości płynów po północy. Płyny mogą drastycznie rozcieńczać stężenie FSH.

  • Próbkę moczu należy zebrać do czystego, suchego pojemniczka.
  • Bezpośrednio przed wykonaniem testu otwórz foliowe opakowanie i wyjmij płytkę testową.
  • Połóż płytkę testową na czystej, poziomej powierzchni ( okienko testowe powinno być skierowane do góry). Przy pomocy pipety nanieś 3-4 krople moczu do okienka próbki na płytce i zacznij odmierzać czas.
  • Zaczekaj 10 minut i odczytaj wynik. Podczas odczytywania wyniku tło w okienku testowym powinno być czyste. Nie wolno odczytywać wyniku po czasie dłuższym niż 20 minut.

Interpretacja wyników

Wynik pozytywny (podwyższony poziom FSH):

Pojawią się dwie wyraźne czerwone/różowe linie o tej samej intensywności. Jedna w obszarze kontrolnym (C) druga w obszarze testowym (T) lub pojawią się dwie wyraźne czerwone linie. Linia w obszarze testowym (T) jest ciemniejsza niż linia w obszarze kontrolnym (C).
Wynik pozytywny oznacza, że stężenie FSH w moczu przekracza wartość 25 mlU/ml.

Wynik negatywny (normalny poziom FSH):

Pojawi się jedna czerwona linia w obszarze kontrolnym (C), przy braku linii w obszarze testowym (T)
lub pojawią się dwie czerwone linie. Linia w obszarze testowym (T) jest jaśniejsza od linii w obszarze
kontrolnym (C).
Wynik negatywny oznacza, że stężenie FSH w moczu jest niższe niż 25 mlU/ml.

Błędny wynik:

Nie pojawi się żadna linia w obszarze kontrolnym (C). Wynik jest nieprawidłowy nawet jeśli pojawi się linia w obszarze testowym (T). Należy ponownie wykonać test.
Najczęstszą przyczyną otrzymania błędnego wyniku jest użycie nieodpowiedniej ilości moczu lub nieprawidłowe przeprowadzenie testu.

Jeśli pojawiły się symptomy charakterystyczne
dla okresu menopauzalnego oraz nieregularne miesiączki
1 Test 2 Test * Interpretacja
Wynik pozytywny Wynik pozytywny Poziom FSH w Twoim organizmie jest stale podwyższony. Oznacza to, że jesteś w okresie przedmenopauzalnym.
Skonsultuj się ze swoim lekarzem.
Wynik pozytywny Wynik negatywny Poziom FSH w Twoim organizmie waha się.
Oznacza to początek okresu przedmenopauzalnego.
Rozważ przeprowadzenie testu przez następnych kilka
miesięcy i skonsultuj się ze swoim lekarzem.
lub
Wynik negatywny Wynik pozytywny
Wynik negatywny Wynik negatywny Poziom FSH w Twoim organizmie jest stale w normie.
Mimo to, symptomy które się u Ciebie pojawiły mogą sygnalizować, że wkrótce wejdziesz w okres przedmenopauzalny. Rozważ przeprowadzenie testu przez następnych kilka miesięcy.

*Test przeprowadzony tydzień po wykonaniu pierwszego


Projekt i wykonanie: Quality Pixels